1906 Hykeham Iron Works Co. Outi

photo of Hykeham Iron Works Co. Outing, 1906

Hykeham Iron Works Co. Outing, 1906